Player
Club Name: Nokia
Team Name: Nokia
Player: Vasi Vijayaratnam

Sixes 2011: 0
Sixes 2012: 0
Sixes 2013: 0
Sixes 2014: 0
Sixes 2015: 0
Sixes 2016: 0
Sixes 2017: 0
Sixes 2018: Wickets 2018: Catches 2018:

Bat

No documents found